Forretningsbetingelser

Generelle betingelser

Edu-caching.dk er udviklet og udvikles med henblik på undervisning, leg og motion. Alle offentlige caches er underlagt bestemmelserne nærmere angivet i vejledning for godkendelse. Private caches kontrolleres ikke af Edu-caching.dk og vi påtager os intet ansvar for udgivelsen af disse. Alle edu-caches der oprettes i systemet, vil blive gemt i vores database. Vi deler ikke private informationer, men forbeholder os retten til at finde inspiration til Edu-banken i de oprettede edu-cacher.

Alle kan oprette en standard brugerkonto hos www.edu-caching.dk og anvende siden uden omkostninger. En standard bruger kan logge fundne edu-caches samt oprette egne edu-caches og få egne caches offentliggjort når betingelser i vejledningen er opfyldt.

Kunder der ønsker at få det fulde udbytte af www.edu-caching.dk skal oprette en underviser, Probruger eller virksomheds konto. Disse kontotyper giver mulighed for at oprette skjulte caches og skjulte cache-serier uden nogen godkendelse eller ventetid. Det er kun de tiltænkte brugere der kan se og få adgang til disse caches. Endvidere har betalende undervisere fri adgang til Edu-banken, hvor alle undervisere og www.edu-caching.dk deler ideer og cacheindhold.

Kurser

www.edu-caching.dk afholder kurser i praktisk anvendelse på vores kursusejendom i Nyrup (Sandved), eller også kommer vi til jer. Kursus indhold og pris fremgår af www.edu-caching.dk/kursus. Der kan deltage op til 10 kursister på et kursus hos os, hvis vi kommer til jer kan der deltage op til 15 undervisere.

www.edu-caching.dk afholder også kurser ude af huset, hvis dette foretrækkes. Pris og indhold aftales individuelt.

Priser

Priser på underviserkonto og kurser fremgår af www.edu-caching.dk/bestilling

Eventuelle prisstigninger træder i kraft ved starten af en ny periode, og varsles minimum 30 dage inden de træder i kraft.

Fakturering og opsigelse fra kundens side.

Fakturering for underviserkonto sker for et år af gangen. Edu-caching.dk refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit abonnement i perioden.

Kursus betales når bekræftelse for kursusdeltagelse er faktureret. Udeblivelse fra kursus medfører ikke tilbagebetaling.