Forretningsbetingelser

Generelle betingelser

Edu-caching.dk er udviklet og udvikles med henblik på undervisning, leg og motion. Alle offentlige caches er underlagt bestemmelserne nærmere angivet i vejledning for godkendelse. Private caches kontrolleres ikke af Edu-caching.dk og vi påtager os intet ansvar for udgivelsen af disse.

Alle kan oprette en standard brugerkonto hos www.edu-caching.dk og anvende siden uden omkostninger. En standard bruger kan logge fundne edu-caches samt oprette egne edu-caches og få egne caches offentliggjort når betingelser i vejledningen er opfyldt.

Kunder der ønsker at få det fulde udbytte af www.edu-caching.dk skal oprette en underviser konto. Denne kontotype giver mulighed for at oprette skjulte caches og skjulte cacheserier uden nogen godkendelse eller ventetid. Det er kun de tiltænkte brugere der kan se og få adgang til disse caches. Endvidere har denne kontotype fri adgang til undervisningsdatabasen hvor alle undervisere og www.edu-caching.dk deler ideer og cacheindhold.

Kurser

www.edu-caching.dk afholder kurser i praktisk anvendelse på vores kursusejendom i Nyrup (Sandved). Kursus indhold og pris fremgår af www.edu-caching.dk/kursus. Der kan deltage op til 10 kursister på et kursus.

www.edu-caching.dk afholder også kurser ude af huset, hvis dette foretrækkes. Pris og indhold aftales individuelt.

Priser

Priser på underviserkonto og kurser fremgår af www.edu-caching.dk/bestilling

Eventuelle prisstigninger træder i kraft ved starten af en ny periode, og varsles minimum 30 dage inden de træder i kraft.

Fakturering og opsigelse fra kundens side.

Fakturering for underviserkonto sker for et år af gangen. Edu-caching.dk refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit abonnement i perioden.

Kursus betales når bekræftelse for kursusdeltagelse er faktureret. Udeblivelse fra kursus medfører ikke tilbagebetaling.